REFORÇ Sigma 2016-2017

REFORÇ
Destinataris: De 1r a 6è
Dies: Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres
Horari: 16:30 a 18:00
Data inici del curs:03/10/2016

Preu:
1 dia per setmana: 39€
2 dies per setmana: 76€
3 dies per setmana: 112€

Descripció de l’activitat: es repassa tot allò que més els costa i que ha estat difícil d’assolir pel nen o nena. No es fan els deures, sinó que s’aclareixen els dubtes que els nens tinguin i se’ls ajuda a assolir els coneixements, programant i planificant l’estudi. Les classes són de 2 a 4 alumnes, aspecte que garanteix una atenció totalment personalitzada i constant del professor.

Inscripció: Cal dirigir-se directament a Sigma Formació. Més info: 93 513 81 66 / 661 10 75 97 / info@sigmaformacio.com /
www.sigmaformacio.com . Cantonada C/Sant Marian 61.

Baixes: S’ha de comunicar la baixa abans del dia 20 del mes anterior al qual es vol cursar la baixa. En cas contrari, es cobrarà lamensualitat corresponent al mes de baixa.
OBSERVACIONS: com cada curs, ja que en la gran majoria de les nostresactivitats els grups són molt reduïts, per tal de mantenir una bona qualitat de servei, en el moment de fer la inscripció es paga per avançat el mes de maig i la fracció de juny (1/3 de la mensualitat) corresponents al curs 2016-2017. Mitjançant aquest pagament per avançat podrem garantir-te que la classe es mantindrà fins a final de curs, ja que encara que alguna altra família es doni de baixa del servei, nosaltres seguirem oferint-te’l a tutot i estar sota mínims. NO ÉS UNA MATRÍCULA, aspecte al
qual som contraris, doncs suposaria pagar per un servei que no es rep, sinó que els mesos de maig i juny NO es cobraran arribat el moment. Mitjançant aquest mètode, podrem assegurar la continuïtat de la teva activitat durant tot el curs. Només en cas de baixa per malaltia es retornaria l’import pagat per avançat. Gràcies per la
vostra col·laboració!