Diagnosi del Pla de Mobilitat 2015-2020

Video sobre la Diagnosi del Pla de Mobilitat 2015-2020, amb la informacio de tots els tipus de desplaçaments que s’efectuen a la ciutat, informacio sobre carrils-bici, ús dels aparcaments, etc….